Advarer om svært usikker is på Mathisvannet

Råkene er skjult under snøen.

Det meldes om svært usikker is på Mathisvannet  Foto: Hans Idar Haldorsen

nyheter

Rolf Ivar Olsen skriver på facebook at det er svært usikker is på Mathisvannet med skjulte råker under snøen.