Håper smittetoppen kommer før vinteren

Uvær og usikkerhet rundt frakt av kritisk syke pasienter kan prege kommende vinter dersom smittetoppen forsinkes for lenge.

Peder Halvorsen (t.v), Frode Øvrejord og fagansvarlig for legevakta Anne Davidsen har utnyttet tiden fram til nå på å forberede helsetjenestene til å best mulig kunne takle et koronautbrudd i Alta.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Til tross for en forsiktig åpning av den ene samfunnsdelen etter den andre, blir Norge etter koronaviruset å måtte forholde seg til en helt ny «normalsituasjon». Dette gjelder ikke minst i nordnorske kommuner, der en svært liten andel av befolkningen har vært smittet av koronaviruset og dermed ikke har utviklet immunitet.