Barnehagene åpner: Jobber på spreng for å bli klare til mandag

Den nye barnehagehverdagen blir preget av mye renhold og strenge hygienerutiner.

Kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta, Rikke Raknes.  Foto: Astrid Krogh

nyheter

Mandag starter barnehagene opp igjen, og i den forbindelse har Utdanningsdirektoratet ferdigstilt sin smittevernveileder, som danner utgangspunktet for hvordan både kommunale og private barnehager skal legge opp til en minst mulig smittefarlig hverdag.