Største beitekrise i manns minne – situasjonen fortsatt alvorlig

– Nå kjører vi ut 257 sekker kraftfôr på 800 kilo hver. Det er viktig at reindriftsutøverne nå kan bruke kreftene på å ta vare på dyrene sine, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Uvanlig mye snø og lite vind fører til at reinen ikke klarer å grave seg ned til maten..  Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

nyheter

– Dette er en stor krise som omfatter 75 prosent av all tamrein, eller 160.000 dyr. Mange av dyrene er drektige og skal på sommerbeite. Situasjonen er fortsatt alvorlig. Det handler om dyrevelferd, sier landbruks- og matministeren.