ROS-analysen er klar, men den får ikke offentligheten se

Helse Nord har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, men den er unntatt offentlighet.

Helse Nord har gjort en ROS-analyse rundt koronapandemien, men deler den ikke med offentilgheten.  Foto: Illustrasjon Finnmarkssykehuset

nyheter

Altaposten har utfordret Helse Nord på hvilke risiko- og sårbarhetsanalyser som er gjort i forbindelse med pandemien. Her svarer helseforetaket på at de «har gjort en egen ROS-analyse for hvilke utfordringer helseregionen får med koronapandemien».