Korona-hjelp til små bedrifter i Troms og Finnmark

Bedrifter kan få støtte til kurs og opplæring til permitterte – eller for å unngå permitteringer.

Bedrifter kan få hjelp til kompetanseheving til permitterte – eller for å unngå permittering.   Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

– Bedriftene kan få søke inntil 200.000 kr til opplæring, utvikling, kompetanseheving der formålet er å opprettholde og styrke bedriftene i stedet for å gå til oppsigelse, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen kan nå søke tilskudd til kompetanseutvikling. Ordninga kalles Bedriftsintern opplæring og er ett helt nytt tiltak fra fylkeskommunen for å hjelpe bedrifter i denne vanskelige omstillingsperioden. Tilskuddet kan gis til ansatte som er permitterte eller fortsatt i jobb.

Første tilskudd utbetalt

– Umiddelbart etter at søkeportalen åpnet forrige uke, så har det kommet inn flere søknader. Allerede i dag har vi godkjent første tilskudd, sier fylkesråd Rohde.

Denne ordninga var tidligere administrert av NAV. Gjennom en dugnad og samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, NAV og Innovasjon Norge har fylkeskommunen utarbeidet egne retningslinjer tilpasset situasjonen vi er i nå.

Ingen søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist for dette, og fylkeskommunen tar imot søknader fortløpende.

– Vi ber alle bedrifter som har mulighet til å forebygge nedbemanning gjennom denne ordninga om å søke, sier Rohde.