– Det foreligger gode medisinskfaglige begrunnelser for å fortsatt ha strenge karantenebestemmelser

Loppa kommune beholder «søring-karantene» .

Ordfører Stein Thomassen og kommunestyret i Loppa kommune har valgt å beholde de strenge karantenereglene i kommunen.  Foto: Arkiv

nyheter

Kommunestyret i Loppa kommune har gjennomgått og behandlet alle hastevedtak gjort av kriseberedskapsgruppa i kommunen i forbindelse med covid-19 pandemien. Hastevedtak med hjemmel i smittevernloven har en begrensning på sju dager. Det var derfor nødvendig for kommunestyret å ta tiltakene opp til ny vurdering.