Åpner scooterløypene i Loppa

Kommunestyret i Loppa bestemte i dagens kommunestyremøte å åpne scooterløypene i kommunen.

Kommunestyret i Loppa kommune har vedtatt å åpne scooterløypene i kommunen.  Foto: Arkiv/Illustrasjonsbilde

nyheter

Alle scooterløyper i Loppa kommune ble stengt etter vedtak i kriseberedskapsgruppa 23. mars. Begrunnelsen var å minimere risikoen for ulykker som vil belaste helsevesenet unødig i denne perioden. Hastevedtak med hjemmel i smittevernloven har sju dagers gyldighet.

Loppa Høyre påpekte i saksfremlegget at administrasjonen ikke hadde hjemlet dette i lov, men antar at det var smittevernloven som ligger til grunn.

– Slik vi ser det, kan ikke stenging av scooterløyper hjemles i smittevernloven, sier Ståle Sæther.

Det kom også frem at tiltaket ikke var formålstjenlig så lenge Alta kommune ikke følger opp og stenger de løypene som grenser til Loppa kommune.

I møtet ble det også påpekt at om lag 70–75 prosent av fritidsboligene tilhører folk som ikke er hjemmehørende i kommunen. Det vil dermed være begrenset scootertrafikk i kommunen, så lenge hytteforbudet er opprettholdt.

– Vi ønsker at befolkningen i Loppa skal få lov å bruke scooter i påska.

Forslag om å åpne scooterløypene ble fremmet av Gørild Rydheim Henriksen (uavhengig) og ble vedtatt med 13 mot to stemmer.

Arne Kristian Vestre, leder i Kåven jeger- og fiskeforening er glad for vedtaket som nylig er fattet. Foreninga har tidligere sendt klage på vedtaket med begrunnelse i at foreningens oppgaver med kultivering og tilsyn med foreningens hytter ble vanskelig med stengte løyper.

– Jeg er meget glad på brukernes vegne, sier han.


Ber Loppa kommune å åpne scooterløype

– Vi har et ansvar med tilsyn av eiendeler og området i sin helhet, og trenger derfor tilgang, skriver Kåven jeger- og fiskerforening i sin henvendelse til kommunen.