Retter opp feil i eiendomsskatten

Alta kommune er gjort oppmerksom på feil i utskrivningen av eiendomsskatten for 2020 og er i gang med å rette opp i feilen.

Illustrasjonsbilde, Leirbotn  Foto: Arkiv

nyheter

Det var Norges hytteeierforbund som i henvendelse til Alta kommune 20. mars i år påpekte feil i kommunens utskrivning av eiendomsskatt for 2020.