Forsvaret skal hjelpe med å bringe fôr til reinflokkene

Kommer til unnsetning for de som har rein langt unna vei.

Illustrasjonsbilde  Foto: Freddy Larsen

nyheter

Landbruks- og matdepartementet opplyser at det er aktuelt for Forsvaret å bistå med uttransportering av fôr til kriserammede reindrifsutøvere, når sivile ressurser ikke kan nyttes.


– At vi i 2020 skal måtte se på at reinen dør foran øynene på oss hadde jeg ikke trodd var mulig

Reineier Nils Mathis Sara jobber natt og dag for å fòre dyra – og mener myndighetene ikke gjør nok for å hjelpe.

 

– Må søke før 30. mars

Reindriftsutøvere i krise må søker om midler til fôring.

 

Departementene enige

Departementet har vært i kontakt med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, som har bekreftet at forsvaret kan bistå med krevende uttransportering. Mange reindriftsutøverne må langt fra vei for å komme inn til dyrene med fôret. Dette er videre fulgt opp i kontakt med Fylkesmannen I Troms og Finnmark som nå melder inn behov og avklarer dette nærmere med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er etter at landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde møte med leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) at dette har blitt aktuelt. Bollestad understreker at situasjoen er svært alvorlig for næringa.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).  Foto: Stian Lysberg Solum

Ekstraordinær

– Jeg vil understreke at den beitekrisen som reindriften nå opplever er ekstraordinær. Reindriften er i en svært alvorlig og krevende situasjon. Utover de dyrevelferdsmessige konsekvensene, setter denne krisen reineierne i en svært vanskelig økonomisk situasjon, påpeker Bollestad, som også er klar på at det finnes en mental side av krisen.

– I tillegg innebærer krisen en betydelig psykiske belastning for reineierne. For å sikre god dyrevelferd og framtidig produksjon, er jeg opptatt av at vi klarer å håndtere beitekrisen på en best mulig måte, fastslår landbruks- og matministeren i en pressemelding.


10 millioner gjenstår i krisefondet

– God tilgang på fôr.

 

Full krig om krisemidlene til reindrifta

– Jeg har ikke sett snurten til krisemidlene og lurer på hvor de har tatt veien

Fordelinga av krisemillionene til reindrifta skaper splid innad i næringa

Full krig om krisemidlene til reindrifta

– Jeg har ikke sett snurten til krisemidlene og lurer på hvor de har tatt veien

Fordelinga av krisemillionene til reindrifta skaper splid innad i næringa– Hvis du oppdager rein i terrenget, unngå å forstyrre unødvendig

Fylkesmannen ber folk om å være oppmerksomme og ta hensyn til rein i terrenget.

 

– Nok fôr

Hele 160.000 rein er berørt av krisen, som skyldes enorme snømengder på vidda som sperrer for naturlig beite. Det utgjør 75 prosent av all tamrein i landet. Departementet har nå løpende og god kontakt med NRL. Enighet fra forhandlingene følges opp av Landbruksdirektoratet og fylkesmennene.

Det skal ifølge departementet være tilstrekkelig med fôr, finansiert av 2,7 millioner fra krisefondet og 10 millioner kroner fra utviklingsfondet som et resultat av reindriftsforhandlingene. Disse midlene kommer i tillegg til de 7,3 mill. kronene som distriktene selv har satt av til kriseberedskap de to siste årene. Det skal ifølge departementet være tilstrekkelig til fôret i mars.

I forbindelse med fordelingen av støtte i beitekrisen har det skal oppstått stor uenighet, både mellom distriktene og internt i distriktene.


Beitekonflikt på vidda

– Rart at de ikke klarte de siste 3-4 kilometrene frem til høstbeitet sitt, men heller la seg til rette i vårt distrikt

Anders Nils N. Buljo reagerer på at naboen har tatt seg til rette på hans kalvingsområde. – Vi har hatt en tøff vinter, svarer naboen.

 

NRL-leder om konflikter og bråk i reindrifta

– Dette er ikke tida for flere konflikter. Nå må vi brette opp ermene til det beste for dyra

NRL-leder Ellinor Marita Jåma ber reineiere slutte å krangle og heller vise solidaritet med hverandre.

.

Full krig om krisemidlene til reindrifta

– Jeg har ikke sett snurten til krisemidlene og lurer på hvor de har tatt veien

Fordelinga av krisemillionene til reindrifta skaper splid innad i næringa