Etablerer koronaavdeling med 40 helseansatte: «Som å opprette et nytt sykehjem på noen dager»

Ved den gamle sykestua etableres en kommunal korona-avdeling, for å gi hjelp til opptil ti koronapasienter.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Som et ledd i det pågående arbeidet med å trappe opp og forberede kommunen på et scenario der covid-19 virkelig sprer eg i Altas befolkning, oppretter kommunen en egen «korona-avdeling» ved gamle sykestua på Helsesenteret.