1.976 behandlinger og konsultasjoner er avlyst: – Ikke avlyse time fordi dere frykter smitte

Finnmarkssykehuset understreker at de har svært strenge smittevernrutiner, og at folk ikke har noe å frykte.

Hammerfest sykehus. 

nyheter

I en presseoppdatering fra Finnmarkssykehuset fremgår det at det per 26. mars ikke er innlagte koronapasienter på Finnmarkssykehusets to sykehus, i Hammerfest og Kirkenes. 13 personer har fått påvist smitte i Finnmark, og to av disse har vært innlagt for en kortere periode etter hva Altaposten forstår.

Frykter smitte

Finnmarkssykehuset har i forbindelse med koronapandemien utsatt en rekke behandlinger.

– Finnmarkssykehuset HF har så langt registrert 1.976 avlyste/utsatte behandlinger og konsultasjoner i mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri.

En ting som bekymrer er at pasienter selv velger å avlyse timer, på eget initiativ:

– Vi opplever nå i flere tilfeller at pasienter er redd for smittefare ved sykehus når de får innkalling til behandling. Det er viktig at pasientene ikke avlyser time fordi de frykter for å bli smittet. Vi vil understreke at sykehusene har svært strenge smittevernrutiner, og at det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt, heter det i meldingen fra Finnmarkssykehuset.