– Må søke før 30. mars

Reindriftsutøvere i krise må søker om midler til fôring.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

nyheter

For å sikre at kriseutsatte reinbeitedistriktene får utbetalt midler til kriseberedskap før påske, må de søke innen fristen.

Landbruksdirektoratet må nemlig ha mottatt fylkesmannens vedtak senest torsdag 2. april.

– Distriktet bør derfor søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap før påske. For øvrig utbetaler vi fortløpende når vi mottar vedtakene fra fylkesmannen, sier Tone Frantzen Seppola, fungerende direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet til egne nettsider.

Distrikter som allerede har søkt om midler til kriseberedskap, trenger ikke å søke på nytt, presiseres det fra direktoratet.

– Utbetalingen som skjer før påske vil i hovedsak dekke midler til innkjøp av fôr for mars måned.

Fylkesmannen vil bruke inntil fire virkedager på å behandle søknaden. Dette forutsetter at all dokumentasjon som etterspørres er vedlagt og at det er gitt en god beskrivelse på hvordan beitetilgangen er i området, heter det.