Spesialist advarer mot å bygge små sykehus, ber FS-styret snu: – Ta til vett og se virkeligheten!

Nye Hammerfest Sykehus bør ikke bygges uten mulighet for korridorpasienter, advarer overlege og spesialist i anestesi ved St. Olavs hospital.

Spesialist Sven Erik Gisvold mener det er helt feil å bygge små sykehus. Han mener bremsene må på, og at det må gjøres nye vurderinger rundt blant annet Nye Hammerfest Sykehus  Foto: Finnmarkssykehuset / Adresseavisen

nyheter

Altaposten kunne tirsdag fortelle at Nye Hammerfest Sykehus bygges uten plass til korridorpasienter. Overfor Altaposten opplyser Eirik Palm i Finnmarkssykehuset i etterkant av publiseringen at «Det er i prosjektet innlagt 8 stk sengerom som er dimensjonert som to-sengsrom. I tillegg er treningsrommet dimensjonert som krisemottak med de nødvendige tilpasninger med blant annet gassuttak».


Nytt sykehus bygges med færre sengeplasser og uten plass til korridorpasienter: «Rystet over at dette går an»

For å ta ned kostnadene er korridorene gjort så smale at det ikke er plass til korridorpasienter. Det kan skape plassmangel når framtidige pandemier kommer.


Altaposten har søkt å få vite hvor mye en eventuell «krisekapasitet» reduseres ved at man ikke har mulighet til å ta i bruk korridorer, foreløpig uten svar.

Har ikke buffer

I et innlegg på Tidsskrift for Norske Legeforening advarer spesialist i anestesiologi, professor emeritus ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital Sven Erik Gisvold på det sterkeste mot å bygge sykehus som ikke har tilstrekkelig med ledig kapasitet til krisesituasjoner. Ikke minst har situasjonen rundt Covid-19 avslørt hvor alvorlig sengemangelen i norske sykehus i realiteten er, mener han.

«Det ligger pasienter i alle sykehussenger i Norge.» Dette uttalte fagdirektør Svein Lie 6. mars – før det var én eneste koronapasient innlagt i sykehus i Norge. Det tragiske faktum er at han har rett», innleder Gisvold i innlegget, før han legger til:

«Det finnes ingen buffer».

Til Altaposten sier Gisvold at han er opptatt av at sykehus etter sykehus bygges slik som man er i ferd med å gjøre i Hammerfest; uten kriseplasser i korriodorene:

– Man bygger sykehusene slik at det ikke er plass til korridorpasienter. I den situasjon vi er i nå, med covid-19-pandemien, så ser vi at den ordinære pasientmasse, de som i dag ligger i norske sykehus, de må velges bort. Med resultat at de får sine viktige behandlinger og sykdommer utsatt, fordi vi ikke har plass til dem i sykehusene. Dette kan få dramatiske konsekvenser for disse pasientene, sier han.

Gisvold deltok tirsdag i Debatten, der antallet sykehussenger, inkludert intensivsenger ved norske sykehus var tema.

Også her poengterte han at vi har stor plassmangel ved norske sykehus i dag.

– Vi er mange som har forsøkt å få politikere og media til å forstå alvoret i situasjonen. Men det er et faktum at vi har red sengetallet fra 22000 i 1980 til 11000 i dag. Blant de laveste i Europa, sa Gisvold.

– Ta til vett!

Gisvold vil overfor Altaposten ikke gi skylda ene og alene til sittende myndigheter.

– Dette er en nedbygging som har pågått med viten og vilje gjennom 30-40 år. Det har allerede gått for langt, det har allerede hatt dramatiske konsekvenser, og så kommer covid-19 på toppen, sier han.

– Akkurat nå sitter styret i Finnmarkssykehuset og vedtar neste steg i Nye Hammerfest Sykehus, et sykehus som bygges med så trange korridorer at man ikke har plass til korridorpasienter. Hva vil du si til styret?

– Nå må de «f*en hakke mæ» ta til vett og se virkeligheten, de må forsøke å danne seg et bilde av virkeligheten før de tar slike avgjørelser. Både styrene i helseforetakene og den politiske ledelse må se hvordan virkeligheten er i norske sykehus. Nedbyggingen må stoppe, for dette kan få dramatiske konsekvenser for pasientene. Styret må ta til vettet, det er mitt råd til dem i dag, sier Gisvold.


Den manglende bufferkapasiteten i norske sykehus generelt har opptatt Gisvold i en årrekke. Han har pekt på problemet i en årrekke, gjennom en rekke leserinnlegg.

Men det er nå de siste ukene at situasjonen virkelig har vist hvor ille det kan gå. Gisvold mener at myndighetene har sviktet også når det kommer til håndteringen av covid-19:

– Det er tre måneder siden alarmen gikk i Kina. Først i det siste er det bestilt inn nødvendig utstyr. Man kan undre seg hvor myndighetene har vært. De har drevet med en systematisk nedbygging av norske sykehus over mange år, en politikk som ikke minst nå viser seg å være feilslått. Og så fortsetter man i samme spor, hver gang det bygges nye sykehus så bygges det for mindre kapasitet eller reservekapasitet enn det vi har i dag. Til alt overmål bygges det så det er umulig å få inn korridorsenger. Det er håpløst, sier Gisvold.