Mistanke om ILA-smitte

Mattilsynet bekrefter at de har en mistanke om ILA-smitte på anleggene Store Kvalfjord og Store Kufjord i Alta Kommune.

Mattilsynet har mistanke om ILA-smitte på anleggene Store Kvalfjord og Store Kufjord i Alta Kommune.  Foto: Berit Roald

nyheter

– Det er virksomheten selv som har meldt fra om mistanken. Anleggene er båndlagt og Mattilsynet skal ut i morgen for å ta verifiserende prøver. Det står lite fisk på disse anleggene da de allerede var i ferd med å slakte fisk fra disse. Vi forventer derfor at de vil være tømt innen kort tid, sier avdelingssjef Siv June Hansen i Mattilsynet, Region Nord.