Ber bedriftene om hjelp og etterlyser folk som kan sy smittevernutstyr

Kommunen ser for seg et utbrudd av koronasmitten i Alta i tiden etter påske.

Illustrasjonsbilde: Fagutviklingssykepleier Marte Rygh Selmer ikledd smittevernutstyr tar en spyttprøve.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Illustrasjonsfoto.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

nyheter

Onsdag oppsummerer rådmann Bjørn-Atle Hansen status for Alta kommune. Fortsatt har fire testet positivt, og rundt 20 personer testes daglig.

– Utenom de fire har vi kun fått negative prøvesvar, forteller rådmannen.

Samtidig dukker det opp nye smittetilfeller og dødsfall i nord. Tirsdag ble et smittetilfelle avekket i Porsanger. Totalt har to personer i Nord-Norge dødd av smitten, begge i Tromsø, som har et mye større smittetrykk enn kommunene i Finnmark.

– Strategien vår er at vi skal holde stand fram til over påske. Da vil også værforholdene være bedre enn i dag, sier rådmannen, vel vitende om at sykehusløse Alta i likhet med flere andre kommuner er avhengig av at veien inn til værutsatte Hammerfest er åpen om pasienter med behov for akutt hjelp skal komme seg fram i tide.

Viruset kommer

Rådmannen sier at det ikke ligger an til innskjerpelser i lokale karantenebestemmelser, her vil nye vurderinger komme over påske. Heller ikke ved å inkludere smitteutsatte Tromsø i «søringkarantenen».

– Vi tror at de lokale karantenereglene har bidratt til at vi har så lavt smittetrykk i Alta. Men på et tidspunkt har de lokale karantenereglene ingen effekt lenger. Vi vil få spredning til Finnmark, men ved å gjøre som vi gjør og ved at folk er flinke til å isolere seg sosialt, så kjøper vi oss tid, sier Hansen.

Ruster seg

Han forteller at kommunen ser for seg at Alta vil få et virkelig utbrudd etter påske, eventuelt i mai, med jevnlig økning av smittetilfeller.

– Vi planlegger for et utbrudd etter påske, eventuelt i mai. Og innen da må apparatet stå klart. Det vi gjør nå er sånn sett å kjøpe oss tid. For spredningen vil komme, men hvordan og hvor sterkt den vil komme, det vet vi ikke, sier Hansen.

Trenger alt

Med det som utgangspunkt ber rådmannen lokale bedrifter, lag og foreninger om å gjøre en innsats for å lete fram smittevernutstyr.

– Kommunen har behov for smittevernutstyr; antibac, ansiktsmasker, munnbind, engangshansker, våtservietter, heldekkende beskyttelsesutstyr – alt, egentlig. Vi har et lite lager, men dette blir altfor lite om behovet skulle bli stort. Uansett hva som er der av smittevernutstyr som kan avses, det ønsker vi tilgang til. For slik det ser ut nå må kommunene klare seg selv, sier Hansen.

Kommunen skriver videre på sine hjemmesider at bedriftene og lagene/foreningene bes henvende seg til jnor@alta.kommune.no eller grpa@alta.kommune.no om man har utstyr til overs.

Via hjemmesidene etterlyser kommunen videre folk som kan sy munnbind og/eller stellefrakker:

«Er det noen, bedrifter eller enkeltpersoner, som kan sy munnbind og/eller stellefrakker? Kriteriet er at stoffet behagelig å bruke over tid, samt at det kan vaskes på 80 grader uten å bli ødelagt. De som har mulighet for å bidra tar kontakt via mail til jnor@alta.kommune.no », skriver kommunen.

Vet ikke om noe kommer

Rådmann Hansen forteller at Alta kommune i likhet med andre kommuner kartlegger og melder inn behov.

– Men vi får ikke tilbakemelding på om vi vil få tilsendt noe av dette. Derfor går vi ut med en oppfordring på dette. Finnes det bedrifter, lag eller foreninger som har slikt utstyr så ønsker vi dette levert til helsesenteret. Skulle vi få mangel, så vil helsesenteret og sykehjemmene bli prioritert, mens øvrige smitteverntiltak vil utgjøre grundig vask med såpe og vann.

Ønsker frivillige

Kommunen har tidligere gått ut og bedt helsepersonell med ledig kapasitet om å melde seg, med stor suksess.

Nå etterlyser rådmannen sjåfører:

– Vi har behov for litt hjelp fra frivillige, i forhold til utkjøring av mat. Er det noen som kan bidra - ta kontakt med Vertshuset eldresenter. Det er manko på 5-6 stykker, og vi ville satt pris på hjelp her, sier han.