Vedtok byggestart tross store økonomiske problemer:

2019-resultatet for Finnmarkssykehuset er verre enn Helse Nord-direktørens verste scenario

Vedtok likevel å inngå kontrakt for 2,4 milliarders byggeprosjekt.

Økonomien i Finnmarkssykehuset viser enorme underskudd i 2019 og driften går også de første månedene i 2020 med store minustall. Det vil bety at MR-maskinen på Klinikk Alta og andre pasienttilbud kan bli rammet av nye kutt for å sikre penger til å betale Nye Hammerfest sykehus som styret vedtok byggestart for på dagens møte.  Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Lise Åserud

nyheter

«Isolert sett, i lys av Finnmarkssykehuset HFs økonomi, kan det være gunstig å utsette gjennomføringsfasen til 2021», skriver avgått administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, i et saksframlegg i desember 2019. I dag vedtok likevel styret i Finnmarkssykehuset enstemmig å signere kontrakt med riksentreprenør Consto for 2,4 milliardersprosjektet Nye Hammerfest sykehus.