Beitekonflikt på vidda

– Rart at de ikke klarte de siste 3-4 kilometrene frem til høstbeitet sitt, men heller la seg til rette i vårt distrikt

Anders Nils N. Buljo reagerer på at naboen har tatt seg til rette på hans kalvingsområde. – Vi har hatt en tøff vinter, svarer naboen.

Anders Nils N. Buljo i distrikt 26 Lakkonjarga har klaget nabodistriktet Orda inn til Fylkesmannen hvor han har fått medhold.   Foto: Privat

nyheter

Reinbeitekrisen i Finnmark har ført til at mange flokker har måttet flytte fra vinterbeite og lagt ut på vandring mot sommerbeitene. Dette betyr at store flokker trekker gjennom andres vår/sommer/høstbeiter.