Slår FHIs korona-beregning til i Alta vil vi få «betydelige utfordringer»: – Virker ikke som at de sørpå vil forstå

Også andre nordnorske kommuner som tidvis er avskåret fra sykehus står overfor kjempetrøbbel, mener Alta-rådmannen.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller at en ambulansebil ble stående i kø og kolonne over Sennalandet mandag. I bilen befant det seg en pasient med alvorlig sykdom. Uvær med stengte veier, en luftambulansetjeneste som er utsatt for koronasmitte og et lokalt tilbud som ikke kan håndtere intensivpasienter gjør at han er bekymret på vegne av både befolkningen i Alta men også andre "sykehusløse" kommuner i værutsatte Finnmark. Slår FHIs anslag over smitteutvikling til er Alta i store problemer, mener rådmannen.  Foto: Arkiv / BSAA / NTB scanpix

nyheter

Rådmann Bjørn-Atle Hansen har satt sine folk i sving med å regne på hvordan pandemien vil slå ut i Alta, med utgangspunkt i det Folkehelseinstituttet (FHI) har beregnet som et mest sannsynlig scenario.

– Vi jobber med å dimensjonere helsetilbudet i forhold til hvordan pandemien vil slå ut i Alta, med utgangspunkt i at myndighetene sier at vi ikke skal ha strenge lokale karanteneregler og fri flyt av folk (mellom kommuner med mye og lite smitte, red. anm). Da må vi dimensjonere tilbudet vårt i forhold til analysene og risikovurderingene FHI har gjort. Beregningene våre viser at vi i Alta kommune vil få betydelige utfordringer med å håndtere en slik situasjon. Betydelige utfordringer, sier Hansen.

Han ønsker ikke å gå ut med tall for Alta, men gjør det likevel klart at det de foreløpig har regnet seg fram til ikke ser bra ut.Sårbar for vær og sykdom hos luftambulansen

Hansen gjentar et poeng han har løftet fram tidligere, som er særlig viktig for byer og tettsted uten intensivtilbud/respiratorkapasitet, nemlig at disse kommunene er prisgitt været og en velfungerende luftambulansetjeneste for å få akutt syke mennesker til sykehus før de dør eller pådrar seg komplikasjoner som kan gi alvorlige senskader.

Det er derfor med bekymring han registrerer at luftambulansetjenesten selv mener de er ekstra sårbare i dagens situasjon.


– Dette er personell som ikke kan erstattes på kort varsel

Luftambulansetjenesten stålsetter seg for at koronaviruset kan sette deler av tjenesten ut av spill.


Ambulanse havnet i kø med alvorlig syk pasient

Uværet som herjer fylket jevnt og trutt gjør ikke saken bedre. I skrivende stund er E6 kolonnekjørt over både Sennaland og Hatter.

– Vi ser at værforholdene er helt ekstreme, noe de har vært vinteren gjennom. I går sto det ambulanse fra Alta med syke folk om bord i kø over fjellet. De sto og ventet og stanget i kø for å komme seg over fjellet til Hammerfest sykehus.

– Jeg kan bare tenke meg hvordan de har det i enda mer værutsatte kommuner, legger han til.


På to måneder har veien til sykehuset i Hammerfest vært stengt i 308 timer

Uværet har stengt «sykehusveien» over Sennalandet og Kvaløya i 13 døgn.


Viker ikke

Med dette som utgangspunkt fremstår diskusjonen rundt de lokale koronatiltakene som smått absurd. Og mens aviskommentatorer, forståsegpåere og myndighetspersoner som står med en fot på sykehustrappa er imot lokale tiltak i småkommuner i Nord-Norge, vil ikke rådmannen vike en tomme:

– Vi vil søke å finne ut hvordan vi kan håndtere dette med vår begrensede kapasitet, og med den begrensede kapasiteten som er på sykehuset. Strategien vår har vært å hindre spredning så langt vi klarer, for å få en utbredelse av viruset som er håndterbar med våre begrensede ressurser og for Finnmarkssykehuset, med sin begrensede kapasitet. Denne strategien holder vi fast ved, sier rådmannen.


10 mil vei som «aldri» er stengt gir sykehus, mens 14,5 mil med 308 timer stengt på 2 måneder ikke er nok til en utredning

Rana-regionen og Alta-regionen er like store, likevel mener Helse Nord og helseministeren at utfordringene med uvær og avstandene på Helgeland er så store at de må ha akuttsykehus. Men i Rana er det kortere til sykehus, langs en vei som aldri er stengt...


– Da kan vi ikke myke opp noe som helst. Vi står på vårt og vil ikke endre reglene vi har i forhold til innreise fra fylker sør for Trøndelag, sier rådmannen.

Har klart å begrense smitten, foreløpig

Han sikter til at smitteutbredelsen er størst i Oslo, med øvrige fylker i sør tett etter. Alta kommune har på sin side ingen nye påviste smittetilfeller med koronavirus siste døgn. Dermed er status fortsatt fire smittede, en familie på tre og en kvinne som ikke har tilknytning til denne familien. Begge "grupper" kom til Alta som smittebærere, og lokal smitte er dermed ikke påvist.

Rådmann Hansen mener de lokale karantenebestemmelsene har hatt en effekt, sammen med at folk har vært «svært flinke» til å distansere seg sosialt fra hverandre.

– Folk i Alta har tatt dette på alvor, og gjør masse for å hindre smitte her. Det er jeg veldig glad for å se. Og signalet til folk sørfra er at vi ikke ønsker dem hit, budskapet er fortsatt: hold dere hjemme. Så har vi ingen myndighet til å gjøre noe med det om folk som ignorerer dette, sier rådmannen, og sikter til at justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har gitt politiet beskjed om å ikke forfølge karantenebrudd med utspring i lokale bestemmelser.

Forstår ikke

– Har ikke sentrale myndigheter tatt inn over seg dette?

– Det virker ikke sånn. Men vi må ta utgangspunkt i fakta, beregningene til FHI. Og holder vi dette opp mot kapasiteten i Alta, så ser vi at vi vil få betydelige utfordringer med å håndtere et scenario som de legger opp til. Det er helt avgjørende at vi klarer å spre dette ut og ikke få en topp. Dette jobber vi knallhardt for å få til, sammen med Finnmarkssykehuset. De er også på ballen, og jobber sammen med oss, sier rådmannen.

  • Mandag klokka 14 deltar Alta kommune i et nettbasert møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Her vil blant annet lokale tiltak bli diskutert.