Nytt sykehus bygges med færre sengeplasser og uten plass til korridorpasienter: «Rystet over at dette går an»

For å ta ned kostnadene er korridorene gjort så smale at det ikke er plass til korridorpasienter. Det kan skape plassmangel når framtidige pandemier kommer.

Nye Hammerfest sykehus bygges med marginalt færre senger enn dagens sykehus – men med så smale korridorer at det ikke vil være plass til korridorpasienter.   Foto: Illustrasjon Finnmarkssykehuset

nyheter

Historien rundt koronapandemien viser hvordan en rekke regioner har fått plutselige, enorme behov for både personell, utstyr og ikke minst plass når eksplosjonen av smittede pasienter kommer.

Historiene fra Spania og Italia forteller hvordan pasienter plasseres over alt hvor det finnes plass inne i sykehusene, og så sent som tirsdag fortalte VG hvordan provisoriske sykehusanlegg inne i parkeringsanlegg og idrettshaller tas i bruk.

I Norge er sykehus etter sykehus nå klargjort for å ta imot en økt mengde pasienter. Ingen vet hvor hardt bølgen med pasienter kommer, og om Norge er forberedt til å ta imot en eksplosiv økning i pasienter.Midlertidige intensivplasser

Etter hva Altaposten forstår forbereder Helse-Norge seg blant annet ved å bygge om og utstyre "vanlige" rom for å kunne bruke disse til intensivplasser.

Arbeidet med å i størst mulig grad tømme sykehusene ved å flytte ut pasienter som kan flyttes ut er godt i gang, også fra Hammerfest sykehus. Her har blant annet Alta gjort klart for mottak av åtte pasienter, som anses å være så friske at de kan skrives ut av sykehus – men ikke så friske at de kan sendes hjem.

Men langt fra alle kan flyttes ut. Dermed må alt av ledig areal tas i bruk, herunder også korridorer. «Korridorpasienter» er ikke ønskelig, men når kapasiteten sprenges må korridorpasienter til.

Umulig med korridorpasienter

I framtiden vil dette ikke være mulig i Hammerfest.

I forbindelse med arbeidet med Nye Hammerfest Sykehus (NHS) er det nemlig blitt tatt en rekke valg for å presse ned antall kvadratmeter så mye som mulig, for å få ned kostnadene på bygget. Overfor styret i Helse Nord har prosjektleder for Sykehusbygg HF, Christian Brødreskift, tidligere poengtert at sykehuset bygges med en unikt lav brutto/netto-nøkkel, altså hvor mange kvadratmeter man totalt sett må ha per kvadratmeter operasjonssal.

I januar 2019 ble 2.500 kvadratmeter barbert vekk. Blant det som forsvant var planlagte atrier i 1. og 2. etasje, det er videre redusert både på operasjonsstuer, tung overvåkning, prepost (oppvåkningssenger) og barnesenger, har Brødreskift tidligere opplyst Helse Nord-styret.

Sykehuset lages videre med så smale korridorer at det ikke er mulig å benytte arealene til pasientsenger.

– Vi har vært ganske kyniske med korridorbredde. Vi har så smale korridorer at det ikke går an å sette senger i korridorene. Da blir det stengt på grunn av rømningskrav. Det er ikke noe poeng å lure seg selv med dette, vi har redusert bruttoarealet så mye som overhodet mulig (ved Nye Hammerfest Sykehus, red. anm), uttalte Brødreskift.

I videovinduet nederst i denne artikkelen kan du se hele innlegget til Brødreskift under Helse Nord-styremøtet og selv bedømme uttalelsene hans.

Samme kapasitet

Finnmarkssykehuset opplyser på egne hjemmesider at antall sengeplasser ved Nye Hammerfest sykehus blir totalt maginalt mindre enn i dag, med 89 sengeplasser, mot dagens 91.

Sykehuset får med andre ord plass til færre pasienter, og er grunnet mangel av plasser til pasienter i korridorene ikke i stand til å oppskalere.

Rystet

Leder i Alta Ap og tidligere stortingsrepresentant Kåre Simensen er rystet over det han får høre om hva Sykehusbyggs Brødreskift har opplyst Helse Nord-styret om, og at man fortsatt vil gå god for en slik utbygging:

– Det er nesten ikke til å tro at noen i det hele tatt kan vurdere å gå god for dette, etter å ha erfart hvordan en pandemi lik den vi opplever nå utarter seg. Vi ser hvordan det går i Italia, i Spania og andre steder, her er kapasiteten for lengst sprengt og korridorene i sykehusene tatt i bruk for lenge siden. De tar i bruk alt de har av ledig kapasitet, til og med idrettshaller blir brukt for å berge liv! Og så er man nå klar til å gå videre med et sykehus i Finnmark der man ikke engang om nødvendig skal kunne gi livsviktig helsehjelp i egne sykehuskorridorer, når krisen inntreffer. Jeg er rystet!

Simensen påpeker at han uttaler seg på bakgrunn av Altapostens avsløring.

– Nå må man være villig til å se på den oppståtte situasjonen - jeg utfordrer helsepolitikere på sentralt hold fra alle parti, inkludert mitt eget, så vel som styret i Finnmarkssykehuset og Helse Nord til å se 14 dager tilbake i tid og lære av det som har skjedd. For verden har forandret seg i løpet av bare kort tid, det som var en sannhet før det er snudd på hodet nå. Dette må vi ta hensyn til når vi skal bygge nytt sykehus i Vest-Finnmark! Vi kan ikke sette oss i en situasjon der vi har et sykehus som ikke vil ha kapasitet til slike plutselige pasientøkninger, sier han.

Han legger til at han håper sentrale politikere også vil skjønne at behovet i Alta presser seg fram, av en rekke årsaker.

– Men vi kan uansett ikke tillate oss å sette oss i en situasjon der vi ikke har plass til framtidens pandemipasienter. For historien fra bare de siste dager og uker har nå vist oss hvor forferdelig fort dette kan gå.


Kreditering: Helse Nord sin youtubekanal.