Nå presser også Kristiansund Ap på for samme sykehusstruktur som kreves i Finnmark

– Vil ikke bli forstått eller akseptert hvis Arbeiderpartiet ikke støtter et slikt forslag.

Tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tok engasjementet fra lokalbefolkningen i Kristiansund på alvor og utsatte å ta stilling til en ny sykehusstruktur. Etter at ny helseminister er kommet til står befolkningen på nordmøre i fare for å få et sterkt svekket fødetilbud. Nå krever Kristiansund Ap at Jonas Gahr Støre og co tar grep.  Foto: Kjell Herskedal/ Scanpix .

nyheter

I et åpent brev til Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sentralstyre tar Kristiansund Ap opp den nye situasjonen med at Arbeiderpartiets stortingsgruppe har innført et nytt prinsipp for å sikre at vær, avstander og eventuelle fergestrekninger ikke øker responstid og tilgjengelighet uforsvarlig.

Med prinsippet i hånd bidro Arbeiderpartiet til at det ble valgt en to-sykehusmodell for Helgeland, der det også ble sykehus på Mo for Rana-regionen. Rana-regionen har et pasientgrunnlag på 34.000 og får nå et fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling på Mo. Veien mellom Mo og det nye hovedsykehuset for Helgeland som skal reises i Sandnessjøen er 10,5 mil, aldri vintersteng og er rustet opp med to tunneler.


Consto-kontrakt avgjøres onsdag:

Frp på Stortinget ber Høie gripe inn og stoppe kontrakt for NHS

Frp krever at helseministeren gir styret i Finnmarkssykehuset signal om å avvente kontraktssignering med Consto.


I Finnmark har Alta-regionen med sine 35.000 innbyggere krevd at samme prinsipp gjøres gjeldende, og at det blir akutt- og fødeavdeling ved Klinikk Alta. Avstanden mellom Klinikk Alta og Hammerfest sykehus er 14,5 mil, og sykehusveien var stengt eller kolonnekjørt 50 ganger i løpet av desember og januar.


Ap-nestleder krystallklar: Stemmer ned Frp-forslag

Lukker døra for akutt- og fødeavdeling i Alta.


I brevet fra leder i Kristiansund Arbeiderparti, Berit Tønnesen, til stortingsgruppa heter det:

Kristiansund Arbeiderparti krever nå at vårt parti i nasjonalforsamlingen stemmer for forslag som vil reises ifm. behandling av Nasjonal helse – og omsorgsplan i april. Forslaget er å beholde fødeavdelingen i Kristiansund, også hvis SNR (Sykehuset Nordmøre og Romsdal) bygges. Med hensyn til trygghet og nærhet til fødende fra Kristiansund og spesielt for omlandet rundt som bruker sykehuset i Kristiansund i dag.

Sentraliseringen vi opplever i helsetjenester, og da spesielt de tjenestene som krever nærhet, er distriktsfiendtlig og forringer livskraftige lokalsamfunn som på Nordmøre. Vårt parti vil at fødende kvinner skal ivaretas og ha trygghet både i graviditet, under fødsel og i barseltiden. Dette må gjenspeiles og iverksettes også i nasjonale politiske vedtak.

Da vår partileder Jonas Gahr Støre gjestet årsmøtet i Kristiansund Arbeiderparti, var dette et av hovedbudskapene han fikk med seg tilbake til Oslo. På Nordmøre vil det ikke bli forstått eller akseptert hvis Arbeiderpartiet ikke støtter et slikt forslag.