Myker opp reglene for lån og tilskudd

Fylkeskommunen reduserer krav til låne- og tilskuddsmottakere for avhjelpe næringslivet i Troms og Finnmark.

– Vi må rigge oss og planlegge for den dagen vi skal tilbake til «normalen», for vi vet den blir alt annet enn normal, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp).  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

nyheter

Reglene blir myknet opp i inntil et halvt år, opplyser Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Utsettelser inntil et halvt årnn

– Mulighet for utsettelse på gjennomføring av prosjekt i inntil et halvt år er ett av tiltakene vi iverksetter, sier Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø i pressemeldingen.

Det gis også inntil seks måneders måneders utsettelse på låneterminer med forfall i perioden 1. mars til 1. september 2020, samt at det åpnes for å endre prosjekt fra fysiske samlinger til digitale.

Må planlegge for tiden etter krisa

– Mange bedrifter sliter nå med reduksjon i inntekt, i mange tilfeller totalt bortfall av inntekt, sier Eriksen.

I tillegg jobbes det politisk med å påvirke nasjonale beslutningstakere slik at tiltak som iverksettes også får betydning for fylket.

– Vi jobber med en akutt situasjon, men er også opptatt av dagene som kommer etter krisa er over. Vi må rigge oss og planlegge for den dagen vi skal tilbake til «normalen», for vi vet den blir alt annet enn normal, avslutter fylkesråden.

Nedenfor følger en oversikt over tiltakene

  • Alle tilskuddsmottakere gis inntil seks måneders utsettelse på gjennomføring av planlagte tiltak. Ikke behov for søknad.
  • Fylkeskommunen gir utsatt frist med inntil seks måneder for låneterminer som har forfalt eller forfaller i perioden 1.3.-1.9.20. Nedbetalingstiden forlenges tilsvarende. Låntakere må gi beskjed om de ønsker en slik utsatt frist.
  • Alle prosjekter som innebærer fysisk samling av deltakere kan uten søknad endre sitt prosjekt slik at fysisk samling erstattes med digitale løsninger.
  • Fylkeskommunen godkjenner at tilskuddsmottakere kan velge å utbetale i henhold til inngåtte kontrakter (selv om leveransen bortfaller) mot å avtale utsatt leveranse senere (når tiltaket gjennomføres). En slik avtale vil ikke medføre avkortet utbetaling av tilskudd.
  • Fylkeskommunen utbetaler tilskudd som ellers ville blitt avkortet på grunn av manglende finansieringsmedvirkning (egenandeler) fra bedrifter og næringsdrivende, forutsatt at tiltaket har hatt de samme kostnadene som inngår i godkjent budsjett for tiltaket.