Gir ikke opp kampen mot oppdrett i Frakkfjorden

Stina Beathe Lorentzen Pedersen fra Loppa SV sier partiet fortsatt kjemper videre for å unngå oppdrettsanlegg i Frakkfjorden.

SV fastholder sin motstand mot oppdrett i Frakkfjorden i Loppa.  Foto: Jon Arne Wilhelmsen

nyheter

– Lokale fiskere gir tilbakemeldinger med om at torsken skyr områder med lakseoppdrett, hevder Pedersen. SV føler at de har solide argument med konsekvensutgreingen fra Rambøll, uttalelse fra Sametinget, Naturvernforbundet og flere andre. Pedersen presiserer at alle som uttrykte innsigelser i oppdrettssaken påpekte at man måtte få på plass en konsekvensutredning. Hun sier rådet er å unngå oppdrett.