Finnmark legeforening støtter strenge tiltak

– Ikke håndter krisen som om vi alle bor i Oslo.

Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark legeforening. 

nyheter

Leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø, støtter strenge tiltak mot korona-pandemien. I en kronikk og artikkel i Dagens Medisin fastslår han at egenrådigheten fra Distrikts-Norge ikke må tolkes som en trussel, men mer som et innspill som er verdt å lytte til.

Hva blir kostnadene?

– Håndter Norge i regioner ut ifra smittespredning og sårbarhet, ikke som om vi alle bor i Oslo, er oppfordringen fra Røsbø, som har base i Loppa kommune. I kronikken spør han hva konsekvensene vil bli, hvis myndighetene krever at kommunene opphever reisekarantene-vedtakene.

– Det ser ut til at norske myndigheter velger å håndtere Norge under ett. Finnmark legeforening mener at dette er en uheldig strategi. Oslo og det sentrale Østlandet er i Norge å regne som episenteret for covid-19, og er langt inne i fase 2 av pandemien. Enkelte steder nærmer man seg antakelig fase 3. Alt kommer sist til Nord-Norge, også Covid-19. Det kan være klokt å sette seg inn i underliggende argumenter for Nord-Norges valg av smittevernmidler, skriver Røsbø.

Eldre befolkning

Han tar for seg både geografi og demografi i kronikken –  og det faktum at bare syv er smittet.

–  Vi som er leger her oppe, forholder oss fortsatt til en eldre befolkning som har senskader fra gjennomgått polio og tuberkulose ervervet lenge etter at disse epidemiene var over i sør, forklarer han.

Han mener taktikken vil medføre nærmest ukontrollert import av smitte til området.