Oppdatert

Får karantene-støtte fra Ap sentralt

Alta-ordfører Monica Nielsen er glad for håndsrekningen.

Ordfører Monica Nielsen er glad for at helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol, støtter karantene-linja til kommunene.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Ap sentralt viser full støtte til oss i kampen for å opprettholde egne og strenge tiltak i Nord-Norge. Dette er viktig i krisen vi står i og jobben vi gjør for å opprettholde tiltak i Nord-Norge og 14-dagerskarantenen, mener Nielsen.

– Det er vi ute i kommunene som kjenner våre kommunale og regionale forhold best. Jeg er veldig glad for den gode dialogen med jevnlige møter med partiet sentralt i denne krevende tida og med den viktige støtten vi får. Dette er felles dugnad og det er viktig at de sentrale politkerne følger opp. Jeg håper flere partier følger Ap, slik at vi får videreført tiltakene i nord.

Har forståelse

Det er NTB som forteller at Ap-topp Ingvild Kjerkol har forståelse for at flere kommuner i Nord- Norge på dette tidspunktet ønsker å kjøre en strengere linje med tanke på karantene og innreisekontroll fra Sør-Norge.

Arbeiderpartiet forstår at kommuner i Nord-Norge av smittevernhensyn ønsker å ha egne karanteneregler, selv om regjeringen innstendig ber dem droppe det. Lave smittetall i Nord-Norge gir tid til å rigge kapasiteten i intensivavdelingene og i de prehospitale tjenestene, slik at man i større grad er klar om det blir flere alvorlig syke, ifølge Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

– Derfor forstår jeg at man i Nord- Norge på dette tidspunktet ønsker å kjøre en strengere linje med tanke på karantene og innreisekontroll fra Sør-Norge, mens man forbereder helsesystemet og bygger ut intensivkapasiteten, sier hun til NTB.

Kjerkol peker på at Nord-Norge har et mer sårbart helsevesen enn andre deler av landet. Avstandene er større, intensivkompetansen lenger unna og anestesilegene og spesialsykepleierne færre. Hele Helse-Nord har i utgangspunktet bare 26 intensivplasser.

Håper kommunene lytter

Tromsø, Bodø, Alta og flere kommuner på Helgeland har innført bestemmelser om hjemmekarantene ved innreise fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Dette er basert på faglige smittevernråd fra kommuneleger. Foreløpig har Nord-Norge 0,13 smittede per 1.000 innbyggere, mens Oslo har 0,65.

Kommunene i nord ber om dialog med nasjonale myndigheter om hvordan man sammen kan hindre at «smitten brer seg raskt fra sør til vår landsdel».

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier regjeringen på alle områder må veie effekten av tiltak opp mot de negative konsekvensene. I dette tilfellet anses de negative effektene som større enn de positive, fremholder han.

– Det håper jeg kommunene lytter til, sier Høie til NTB.

– Det er ikke slik at hvert tiltak som kan virke smittebegrensende, likevel er et godt tiltak, fordi de samfunnsmessige konsekvensene kan være veldig negative. Høie sier helsetjenesten og andre viktige samfunnsinstitusjoner kan bli rammet av lokale karanteneregler.

Kan ramme næringsliv

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) reagerer på at saken av enkelte blir forsøkt fremstilt som en konflikt mellom Nord-Norge og resten av landet.

– Det synes vi skal holde oss for god til i den situasjonen vi nå er i, sier hun.

Statsråden understreker at hun har stor respekt for at lokale politikere fatter vedtak for å beskytte sine innbyggere, men at lokale karanteneregler kan føre til utfordringer for næringslivet.

– Det er ikke bra for Norge hvis verftsindustrien i Møre og Romsdal som kunne ha overlevd, nå går over ende, sier Mæland.

I dag skal Fylkesmannen i Troms og Finnmark ha møte med kommunene om denne saken.