12.000 arbeidsledige i Troms og Finnmark

Utgjør 9,3 prosent av arbeidsstyrken

171.600 av dem som har søkt om dagpenger den siste uken, har gjort det fordi de er permittert. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.  Foto: Gorm Kallestad

nyheter

I Troms og Finnmark fylke er det nå 12.000 personer helt arbeidsledige, noe som utgjør 9,3 prosent av arbeidsstyrken, melder NAV i en pressemelding. Tallene på landsbasis er 291.000, noe som tilsvarer 10,4 prosent.

-Den kraftige økninga i ledighet i Troms og Finnmark handler i all hovedsak om permitteringer i forbindelse med korona, og er som forventet, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i pressemeldingen.

Det er spesielt høy økning blant arbeidstakere under 30 år.

Kristoffersen understreker at vi i flere måneder fremover vil være i en ekstraordinær situasjon, der vi opplever økt ledighet i deler av arbeidslivet, men også vekst i visse bransjer. For NAV blir det viktig å skaffe hoder og hender til de nye jobbene som oppstår, og et av våre viktigste verktøy er arbeidsplassen.no. Der legges det nå fortløpende ut nye stillinger, sier Kristoffersen.

En stor andel av de ledige som er registrert siste uke er fra reiseliv og transport, og butikk/salgsarbeid.


NAV informerer:

– Vanskelige tider for innbyggere og bedrifter i nord

Det er fortsatt stor pågang av nye dagpengesøknader fra permitterte i Troms og Finnmark.