11.000 bedrifter i nord har stanset driften

– Opplever at bedriftsledere og -eiere synes det er vanskelig å permittere folk.

Illustrasjonsfoto. Foto: Frank May / NTB scanpix 

nyheter

Sparebank1 Regnskapshuset Nord-Norge (SRNN) har analysert en rekke bransjer som er direkte rammet av lockdown som følge av koronavirusets utbredelse. Bransjene overnatting og serveringssteder, turistnæring, idrett og kultur samt frisører/hudpleie er blant de som er analysert.

Ved å hente ut og analysere materiale fra Brønnøysundregistrene konkluderer SRNN med at 11.000 bedrifter rammes i Nord-Norge. Disse har i overkant av 33.000 ansatte.

– For kommunene Alta, Loppa og Kautokeino viser analysen at cirka 500 bedrifter med i overkant av 1.400 ansatte rammes, sier Cathrin Pedersen, regionsjef for Troms og Finnmark.

Høye lønnskostnader

Rådene fra SRNN til hver enkelt bedriftseier er å se på og vurdere hvor mye bedriften tåler, både med tanke på likviditet og egenkapital.

– For mange bedrifter er lønnskostnader rundt halvparten av de faste utgiftene. Det er de faste utgiftene dere må tak i først, sier Pedersen.

Punkt en er å skaffe best mulig oversikt over konsekvenser, for så å planlegge tiltak ut fra dette.

Pedersen mener det er viktig at bedriftsledere og -eiere gjør tiltak tidlig, og at man ikke venter i det lengste før man tar ubehagelige valg.

– Man må ikke vente med å gjøre nødvendige grep. Vi opplever samtidig at ledere synes det er vanskeligst å permittere, sier hun.

Mange av bedriftene har allerede permittert ansatte, flere kommer det trolig til å bli.

– Det er permitteringer vi får mest spørsmål om nå, sier Pedersen.

Hun legger til at deres tall er høyere enn NAVs, og peker på at dette trolig kommer av at NAVs tall bygger på registrerte permitteringer.

– Vi frykter at disse tallene vil stige. Fortsetter lockouten, så vil svært mange være uten jobb, sier hun.

Regionsjefen sier hun er glad for at det er kommet gode tiltak fra statlig hold. Dette gjelder både gunstige permitteringsordninger, utsettelse på betaling av avgifter og annet.

Mange lurer ifølge Pedersen på detaljer knyttet til den statlige lånegarantiordningen på 50 milliarder kroner.

– Her vil vi komme med mer informasjon når detaljene er kjent, sier hun.

Her er rådene til bedriftseierne og -lederne:

 • Få oversikt over de faste utgiftspostene og start med å se på de største beløpene. Ofte er det ansatte, husleie eller lån/leasing som utgjør de største postene
 • Permitteringer: Husk å sette deg inn i reglene for permitteringer
 • Husleie: Om dere leier, ta kontakt med utleier for å finne en best mulig løsning
 • Få inn utestående beløp, sørg for gode purre og inkassorutiner
 • Har du gjort bestillinger som må omgjøres?

Se på finansiering:

 • Kan du søke om å øke leverandørkreditten?
 • Gå i dialog med faste kreditor, be om utvidet kredittid
 • Pass på å ha riktig balanse mellom kortsiktig og langsiktig gjeld
 • Investeringer som ikke gir umiddelbart avkastning utsettes
 • Kan dere selge anleggsmidler som ikke skaper omsetning?
 • Søk om avdragsutsettelse på lån
 • Ved leasing av utstyr kan dere søke avdragsfrihet
 • Få oversikt over og pass på kontantstrømmene for å unngå likviditetspress

For bedrifter med lavere omsetning anbefaler SRNN:

 • Sørg for at fakturering gjøres så raskt som mulig (særlig om kundene dine også rammes av korona)
 • Send ut betalingspåminnelser raskt og ha rask oppfølging av misligholdte krav
 • Tilpass betalingsvilkår, og ha klausul om renter og gebyrer ved for sen betaling
 • Får leverandørene problemer nå som kan påvirke din drift?
 • Vurder å endre spareprosent og pensjonsgrunnlag for ansatte, for å redusere løpende kostnader