– Stor inngripen i folks bevegelsesfrihet

Mandag stengte Loppa kommune alle scooterløypene i kommunen på ubestemt tid. Det er ikke alle glade for.

Loppa kommune har stengt alle scooterløypene inntil videre og henstiller til Alta kommune om å stenge alle løypene som grenser til Loppa kommune.  Foto: Arkiv/Illustrasjonsbilde

nyheter

I begrunnelsen heter det at økende belastning av norsk helsevesen i forbindelse med COVID-19 kan føre til en mangel på kapasitet. Det er derfor svært ugunstig om det oppstår ulykker i løypene som krever medisinsk personell og sykehusplasser. Det er svært viktig at det vises solidaritet og tas hensyn til andre fremover, dette gjelder spesielt helsepersonell som står foran en stor utfordring.

Blandet reaksjoner

Leder i Nuvsvåg Bo- og Hytteforening, Ingvild Eriksen, har registrert er at forbudet er møtt med blandete reaksjoner.

– Min oppfatning er at scooterforbudet ikke er tatt særlig godt i mot, sier Eriksen.

Så lenge innreiserestriksjonene til Loppa kommune blir opprettholdt, mener hun at scooterkjøring ikke et problem.

– Hvis ikke folk kommer seg til hyttene spiller det ingen rolle om de ikke får kjøre scooter eller ikke. Det er ikke mye scooterkjøring i Nufsvåg, sier hun.

Vel strengt

Styremedlem Willum Pettersen synes forbudet blir en stor inngripen i folks bevegelsesmuligheter.

– Jeg synes det å stenge alle scooterløypene er en litt stor inngripen i livet til de som bruker scooter for å komme seg frem. Det er nesten som å stenge sjøen for båter, sier Pettersen.

Pettersen har vært nødt til å kansellere påsketuren til Nuvsvåg denne påsken på grunn av innreiserestriksjonene som er innført i Loppa kommune.

– Det hadde vært fint å kunne ta seg en tur til et fiskevann, det er jo en trygg plass i disse smittetider, sier han.

Han tror folk opplever slike vedtak som meget uforståelig og uheldig for innbyggerne.

Holder med henstilling

Kai Olsen i Nuvsvåg forteller at det er om lag 70 fastboende i bygda, i hovedsak eldre mennesker.

– Det er i hyttesesongen og på sommeren det er liv i bygda, sier Olsen.

Han mener det må holde å henstille til folk om å vise hensyn og ikke utsette seg selv for fare.

– Det er jo snakk om å bruke vett når man kjører. I Nufsvåg er det i hovedsak godt voksne folk som bruker scooteren. Alle skjønner at man belaster helsevesenet hvis det skulle skje noe, sier han.

Han mener det er en del friluftsaktiviteter som også er forbundet med en viss fare som ikke blir forbudt, og nevner populære de toppturer som et eksempel.

– Forbud er ikke den rette metoden, det er som å skyte spurv med kanon, sier han.

Ikke artig

Ordfører Stein Thomassen sier tiltaket er innført for å avhjelpe kommunen i en beredskapssituasjon.

– Vi har stor forståelse for at folk synes dette er stor inngripen i folks bevegelsesfrihet. Kommunen ønsker ikke å legge til rette for aktiviteter som kan belaste helsevesenet unødig.

Loppa ønsker heller ingen innreisende til Loppa, nettopp fordi kommunen skal kunne takle situasjonen på best mulig måte.

– Dette er en beredskapsmessig vurdering, ikke for at vi synes dette er artig.

Loppa-ordføreren henstiller også til Alta kommune og å stenge de scooterløypene som grenser til Loppa kommune.