– Situasjonen byr på en del utfordringer

Kommunestyremøtet i Loppa kommune ble for første gang avholdt som fjernmøte. 

Ordfører Stein Thomassen.  Foto: Arkiv

nyheter

Møtet ble ledet av ordfører Stein Thomassen, sammen med Frank Bækken og kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo.

– Dette første møtet må sees på som en test. Vi opplevde en del støy og det må man forvente når folk har hjemmekontor, sier Thomassen.

Møtet ble i tillegg streamet direkte via kommunens hjemmesider.

– Situasjonen byr på en del utfordringer. Vi må finne en bedre plattform å gjennomføre fjernmøtene på i tiden fremover, sier Thomassen.

Kommunestyremøtene vil bli holdt som fjernmøter så lenge situasjonen er slik den er.

– Men jeg tror det skal gå fint å gjennomføre slike møter så lenge det er påkrevd, men jeg ser frem til kommunestyremøtet kan samles under normale omstendigheter igjen, sier han.

Tøff tid

Formålet med møtet var i hovedsak å informere om de tiltakene kommuneledelsen har iverksatt i forbindelse med den pågående smittesituasjonen. Kommuneoverlegen redegjorde for situasjonen både nasjonalt og lokalt.

– Vi er heldige som ikke har noen smittetilfeller i Loppa. Utfordringen nå er å hindre at vi får smitte i kommunen. Så langt har vi klart det, men vi må forberede oss på at vi må ha folk på isolat, sier ordføreren

– Vi er forut for en tøff tid som kan komme, sier han.

Permitteringer

Thomassen opplyste at det er 23 loppaværinger som er permitterte og de ser en liten økning i sosialhjelp, i hovedsak arbeidstakere som jobber på korttidskontrakter. Han understreker at alle disse vil bli fulgt opp.

Hold dere hjemme

Ordføreren henstiller fortsatt til innbyggerne om å unngå atferd som kan føre til belastning for helsevesenet. Kommuneledelsen har innført en rekke tiltak som er strengere en de nasjonale kravene. I tillegg legges kommunens gjestfrihet på hylla.

– Hold dere hjemme. Vi ønsker ingen tilreisende til Loppa, sier Thomassen.

Han begrunner dette med at kommunen skal opprettholde beredskapen i forhold til smittesituasjonen.

– Vi må hindre at smitte å kommer inn på sykehjemmet. Vi må spare på personell, utstyr og medikamenter som kan bli en utfordring fremover, sier han.

– Folk skal få lov å mene at dette er for strengt.

Godt forberedt

Alle tiltakene som er innført gjør at Loppa kommune er godt forberedt, og kommunen har mottatt 100.000 kroner fra sentralt hold til å gjennomføre tiltak.

– Vi har følt oss rimelig alene med våre tiltak, men vi må stole på oss selv og har satt strengere krav enn det er gjort nasjonalt. Men en ting er jeg sikker på og det er at vi skal stå han av, sier Thomassen.