Styret i Finnmarkssykehuset med stort ansvar:

– «Lønnen» gis for det ansvaret og den belastningen et slikt styreverv medfører

Styreleder i Helse Nord forsvarer 120.000 kroner i godtgjøring for styrerepresentanter for ti styremøter i Finnmarkssykehuset.

Styreleder Renate Larsen (nr 2 fra venstre) i Helse Nord., her under åpningen av Klinikk Alta, forsvarer høy styrelønn i Finnmarkssykehuset med et stort ansvar og høy belastning.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Styret i Finnmarkssykehuset skal i sitt styremøte onsdag godkjenne regnskapet for 2019. Det viser et driftsunderskudd på 55 millioner kroner til tross for ekstraordinære eiendomssalg.