Bygger midlertidig isolat for koronapasienter, ber sykehuset vurdere et bedre tilbud i Alta

Alta kommune fortsetter forberedelsene til et større utbrudd, men avhenger av velvilje fra Finnmarkssykehuset.

Klinikk Alta.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Alta kommune har startet arbeidet med å bygge opp isolatrom i tredjeetasjen på Klinikk Alta.

– Her er en etasje som ikke er i bruk i dag, som vi nå ønsker å bygge om til isolatrom. Vi venter på formell godkjenning fra Finnmarkssykehuset, men regner med at dette skal gå i orden, sa rådmann Bjørn-Atle Hansen til Altaposten mandag morgen.

Disse rommene har tilgang på oksygen, noe enkelte pasienter kan ha behov for.

– Det er viktig å si at dette ikke er respiratorrom. Vi vet at det ikke vil være mulig med et fullgodt tilbud i Alta, eksempelvis med full anestesidekning, men vi mener at Finnmarkssykehuset burde ha en minimumsberedskap i Alta. Vi har derfor bedt dem vurdere å etablere et minimumstilbud her, sier Hansen.

– Krever ikke et slikt tilbud personell vi ikke har i Alta?

– Jeg snakker ikke om respiratorkapasitet nå. De som er smittet og som trenger sykehusbehandling, de skal bli sendt til Hammerfest sykehus for intensivbehandling, sier rådmannen.

Som Altaposten tidligere har skrevet er isolatplassene i Alta i første omgang til koronasmittede pasienter som er for friske til å bli innlagt på sykehus men for syke til å bo hjemme eller være på institusjoner sammen med andre beboere.

Alta kommune har utenom dette kjøpt åtte plasser på Opptreningssenteret, forteller Hansen.

– Disse har vi allerede tatt i bruk til pasienter som er utskrevet fra Hammerfest sykehus men som vi ikke kan sende hjem helt ennå. Pasientene er prioritert til å ikke være på sykehuset lenger, for å frigi kapasitet her, forteller Hansen.