Barnevernet med bønn til Altas befolkning: – Vi trenger beredskapshjem nå

– For de som har det tøft fra før, er det ekstra vanskelig nå, advarer barnevernet

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix  Foto: Sara Johannessen / NTB SCANPIX

nyheter

– Barn som vanligvis har skole og barnehage som en trygg arena, har ikke det nå, forklarer Monica Skrindo Sedahl i barneverntjenesten i Alta.

Større pågang

Allerede en uke etter at mange ble permittert og skoler og barnehager stengt, har barnevernet merket større pågang. Man var raskt på banen med å øke akuttberedskapen for Alta, Loppa, Hasvik og Kvænangen.

– Dette er en liten bønn til lokalbefolkningen. Å verne om barna er vårt felles ansvar. Akkurat nå har barna i vårt lokalsamfunn behov for at andre voksne stiller opp for dem og hjelper dem i en sårbar situasjon, sier Skrindo Sedahl, som er stedfortredende barnevernleder.

– Det er et stort behov for beredskapshjem. Vær så snill og still opp for disse barna, nå! ber Monica Skrindo Sedahl, stedfordredende barnevernleder for Alta, Loppa, Hasvik og Kvænangen.   Foto: privat

Høyere konfliktnivå

Barnevernet i Alta har økt til to stykker som går i akuttberedskap hele døgnet, hele uka. Hele Norge er i en unntakstilstand grunnet pandemien. Alle har et nasjonalt og lokalt ansvar for å overholde de nasjonale, regionale og lokale retningslinjer. Barnevernet i Alta og samarbeidskommunene Loppa, Hasvik og Kvænangen har økt beredskapen.

– Det har vi gjort fordi barn og unge er hjemme, mange foreldre permitteres, det får økonomiske konsekvenser, og barn som fra før lever i familier med krangling og konflikter kan oppleve det som verre nå. Og så er det ingen som ser dem, sier Skrindo Sedahl.

Kan oppleve vold og overgrep

Hun er litt fortvilet, for allerede etter en uke med barnehage- og skolestenging har de merket noe større pågang på akuttberedskapen. Det er i seg selv ikke urovekkende, men så har det også bare gått en uke. Samtidig er noen av de faste beredskapshjemmene deres i karantene eller har symptomer.

– Når det er en vanskelig situasjon for alle, så er den ekstra vanskelig for de som har det tøft fra før. Det kan være familier med rus, konflikter, vold, overgrep, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Vanligvis har disse barna en trygg arena på skolen eller i barnehagen. Det har de ikke nå, sier hun.

Kommunen (ikke under barnevernet) har også opprettet en egen chattelinje for barn og helsesykepleierne har fått opprettet en beredskapstelefon.


Alta kommune starter chattekanal for barn og unge

– Vi vet at mange barn og unge i Alta er engstelige, og det gjør vi noe med.

 

Det nærmer seg påske

Derfor kommer hun med en bønn og en oppfordring til familier i Alta om å stille opp. Det nærmer seg påske med utreiseforbud og hytteforbud. Noen barn vil dermed ikke få besøkt den andre forelderen, eller dratt på hytta med besteforeldrene.

– Vær så snill og still opp nå. Det er behov for dere. Vi trenger at dere har hjerterom og husrom til de som ikke kan være hjemme nå. Man kan melde seg som besøkshjem, fosterhjem og beredskapshjem. Men det er beredskapshjem vi trenger aller mest, sier lederen for barneverntjenesten.

Beredskapshjem – et midlertidig hjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som kan imot barn på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette krever en robust og raus familie, da man har omsorgen for barnet inntil en mer varig løsning er funnet eller barnet flytter tilbake til foreldrene ( Ref. Bufetat). Det er krav om plettfri vandel (politiattest), taushetserklæring, kunnskap og erfaringer med barn, samt tid og ressurser til å ta vare på et barn som er i krise. Man bør også ha god helse og gode samarbeidsevner.

  • Er dette noe du kunne tenke deg, kan du ta kontakt med Randi Opgård på telefon 45 39 69 16 for en første, uforpliktende prat, før godkjenning og hjemmebesøk. Alle beredskapshjem som blir tatt inn nå vurderes også i forhold til smittefare.

Randi Opgård tar imot henvendelser fra potensielle beredskapshjem og fosterhjem.   Foto: privatVeiledningssenteret: 10 år i folkehelsens tjeneste

Torsdag 19. mars feirer Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge 10-års jubileum.Utsatte barn, unge og familier

– Vi prioriterer nå vår akuttberedskap og skal samtidig sikre at barn og unge som bor i institusjoner, får et forsvarlig tilbud, skriver regiondirektøren i Bufetat.Barneombudet ber myndighetene sørge for at sårbare barn får hjelp

Myndighetene må sørge for at de sårbare barna får den hjelpen de trenger og har rett på, sier barneombud Inga Bejer Engh.