Vurderer å tillate mer laks i merdene

Fiskeriministeren ser på ekstraordinære tiltak for havbruksnæringen.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

Eksport av fisk og sjømat er rammet av stor usikkerhet.

Selv om det fortsatt er etterspørsel etter norsk fisk, er det utfordringer i flytrafikken til Asia og USA. Det kan også oppstå forsinkelser i transport over land til markedene i Europa, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dersom det skulle oppstå en situasjonen der oppdretterne ikke får slaktet fisken sin, for eksempel fordi slakte- eller transportkapasitet blir borte, så vil vi også vurdere å raskt gi oppdretterne midlertidig tillatelse til å øke maksimalt tillatt biomasse. Dette vil innebære at de kan ha laksen stående lenger i sjøen. Hensikten er å ta vare på norsk mat, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Maksimalt tillatt biomasse sier noe hvor mye fisk oppdretterne kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Ingebrigtsen har samtidig bedt Fiskeridirektoratet opprette et eget forum hvor næringen og myndighetene kan diskutere tiltak og eventuelle regelendringer i den spesielle situasjonen. En mulighet er å gi generelle dispensasjoner for å redusere omfanget av dispensasjonssøknader, som igjen vil gi mindre saksbehandling. (©NTB)