– Det er veldig mange hyggelige folk vi møter, som er glade for å få mat

Alta Røde Kors stepper inn når Frivilligsentralen sine faste matbringere må bli værende hjemme.

Paul Harald Roland, Dag Arne Johannessen og Torunn Hermansen i Alta Røde Kors har en trivelig jobb foran seg, å hente og bringe mat for Frivilligsentralen.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Matombringing driftes til vanlig i regi av Frivilligsentralen. Ordningen har i stor grad vært basert på at pensjonister og andre frivillige kjører ut mat til de eldre.