Driver du med kunst eller kultur? Vil du leve av det?

Å skape lønnsomhet av kunst og kreative næringer er hovedmålsettingen bak Norsk kulturråd sin satsing.

Til venstre er Erlend Bang Abelsen, som vil være kursholder i Alta.  Foto: Mari Johansen, Norsk Kulturråd

nyheter

«Driver du med kunst eller kultur? Vil du leve av det?»