– Næringslivet har løsningene, men det politiske systemet må bidra

Fremtidens Nord-Norge, mangel på arbeidskraft i distriktene og hvordan få flere unge i jobb var tema på NHO Arktis' årskonferanse.

Mona Saab, Bilal Saab, Rakel Jensen og Steinar Karlstrøm snakket blant annet om utenforskap i arbeidslivet, og hvordan få flere unge i arbeid. Guro Brandshaug er debattleder.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Næringslivet har løsningene, men det politiske systemet må bidra.