Sametingsrådet bevilget 300.000 kroner til Alta-barnehage

Barnehagen ønsker at samisk kultur og det samiske språket blir en del av barnehagens hverdag.

Illustrasjonsbilde. Holmen gårds- og naturbarnehage har fått bevilget 300.000 kroner fra Sametingsrådet. Fra venstre: Karianne Johansen (t.v) og styreleder Lena B. Søreng og Trine Noodt.  Foto: Rune Østlyngen

nyheter

Holmen gårds- og naturbarnehage ønsker å bli en barnehage som jobber for å implementere og utvikle barns møte med samisk språk og kultur, heter det i en pressemelding fra Sametingsrådet.