Ga 10 millioner for næringsbygg i Bukta

Se eiendomsoverdragelsene fra februar her.

Alta Lasting & Transport AS ga 10 millioner for bygget der Statens vegvesen holdt til.  Foto: Google Street View

nyheter

Overdragelser av eiendommer i Alta kommune