Forlik mellom Finnmarkssykehuset og Cadolto

Kirkenes sykehus.  Foto: Bernt Nilsen

nyheter

Det er inngått forlik mellom Finnmarkssykehuset HF og selskapet Cadolto Fertiggebäude i tvisten knyttet til sluttoppgjøret for nye Kirkenes sykehus.

Ifølge pressemeldingen fra Finnmarkssykehuset går forliket ut på at Cadolto utbetaler et erstatningsbeløp på 40 millioner kroner. I tillegg har Finnmarkssykehuset holdt tilbake en faktura på 30 millioner kroner.

Bakgrunnen for at Finnmarkssykehuset HF aksepterte et beløp som var vesentlig lavere enn kravene som var framsatt, var opplysninger om den økonomiske situasjonen for Cadolto, som først ble fremlagt under rettsmeklingen i Oslo tingrett i januar 2020.

Årsregnskapet for 2018 som ble fremlagt under rettsmeklingen, viser at Cadolto i realiteten har vært insolvent siden årsskiftet 2017/2018. Det er videre opplyst at det fortløpende har blitt vurdert å begjære oppbud i selskapet.

Kirkenes sykehus er ferdigstilt, til tross for utfordringene som oppstod med Cadolto. Selskapets økonomiske situasjon har imidlertid ført til at kostnadene ved sykehuset ble langt høyere enn avtalt.

Prosjektkostnaden for nye Kirkenes sykehus er 1.773 milliarder kroner, noe som er 288 millioner over rammen.