Personer i Alta testet for Korona-smitte: – Svarene er ikke klare

Mer enn èn person er testet for Korona-virus i Alta, bekrefter kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege i Alta, Frode Øvrejord, ber folk melde fra om de har influensasymptomer og mistenker smitte av Korona. 

nyheter

Kommuneoverlege Frode Øvrejord bekrefter overfor Altaposten torsdag formiddag at det er personer i Alta som er testet for mulig smitte av Korona-viruset.

– Ja, vi har testet noen, som ikke er sikre på om de kan ha vært i berøring med personer som er smittet. Testene er sendt til UNN i Tromsø, men vi har ikke fått svar på dem ennå, sier Øvrejord.– Når kan man forvente svar?

– Det er vanskelig å si for det er stor pågang og begrenset med testmedisiner. De vil nødig gå tom for testmedisiner, slik at de ikke har det tilgjengelig for alvorlige tilfeller, sier kommuneoverlegen.

– Når ble personene testet?

– Det kan jeg av personvernhensyn ikke si, sier Øvrejord.

– I hvilke områder har personene vært?

– Det kan jeg heller ikke si. Men det er snakk om personer som har vært i kontakt med personer som har vært i smittede områder, sier Øvrejord.

– Er det personer som har vært på samme fly som den smittede Tromsø-kvinnen som det ble meldt om i går?

– Det kan jeg heller ikke kommentere.


Dette gjør reiselivs-Trygve for å hindre Korona-smitte

Reiselivsgründer Trygve Nygård har for lenge siden hatt en gjennomgang med sine guider.


Øvrejord sier på generelt grunnlag at det er meget viktig at personer som har vært på reise ikkebare i Kina, men og i Europa og som kommer hjem med influensasymptomer tar kontakt.

– Her er det føre- var- prinsippet som gjelder. Hvis de unnlater å melde fra er de med på å spre dette i lokalsamfunnet og da er det de nærmeste og dem man har mest med å gjøre som står i stor fare for å bli smittet. Hvis man er egoistisk blir det ikke noe system på dette, sier han.

Øvrejord understreker at folk med symptomer ikke skal oppsøke legevakta.

– De skal ikke møte opp på legevakta, men ringe oss. De vil da få beskjed om å enten kjøre selv eller be andre kjøre deg om de er for dårlige til å kjøre selv. De må ikke ta drosje eller kollektiv transport. Dette for å unngå smitte til andre. Når de ankommer legevakta blir de kjørt på baksiden og tatt inn ambulanseinngangen. Her blir det tatt prøver. To fra nese og en fra hals. Så sendes disse til Tromsø, sammen med historikken på hvor de har vært de siste fjorten dagene og hvem de har hatt kontakt med som kan ha hatt smitten. Hvis de ikke er så syke at de trenger å innlegges på sykehus, blir de satt i isolasjon hjemme. derfra er det fastlegen som foretar den videre daglige oppfølgingen, forklarer han.

– Skal alvorlig syke innlegges på sykehus?

– Da vil sykehus vurderes, men så må man se hvor mange som er innlagt allerede. Men vi er ikke der i dag, sier kommuneoverlegen.

– Er Klinikk Alta rustet til å ha alvorlig syke liggende til behandling?

– Dette er ting vi hele tiden må vurdere, vi vet ikke hvor hissig viruset er og hvor fort det sprer seg. Så dette er et hypotetisk spørsmål. Men blir det mange syke, må vi håndtere det, sier han.

– Dette opptar dere mye for tiden?

– Denne saken har høyeste prioritet, sier Øvrejord.

Tre smittemåter

Folkehelseinstituttet opplyser på sine nettsider at sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Det foreligger ikke sikker informasjon om inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer). WHO anslår (per 19.02.2020) at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen.