– Hvis du oppdager rein i terrenget, unngå å forstyrre unødvendig

Fylkesmannen ber folk om å være oppmerksomme og ta hensyn til rein i terrenget.

Fylkesmannen ber folk om å ta hensyn til den pågående beitekrisen som fører til at reinen er spredd over store områder på jakt etter mat.   Foto: Privat

nyheter

Fylkesmannen i Troms og Finnmark ber på sine hjemmesider folk om å vise hensyn i forhold til den pågående beitekrisen som gjør at reinen befinner seg på områder den normalt ikke skal være på vinteren.

Mange har allerede begynt å fôre reinflokkene. Selv om det fôres, kan enkelte rein legge ut på vandring etter mat. Reineierne vil også la reinen spre seg mer enn vanlig der det er mulig. Reinen beveger seg dermed på større områder for å finne mat. Dette kan gjøre det vanskelig for reineierne å ha oversikt over alle reinsdyrene til enhver tid, skriver Fylkesmannen.

Flyttet til sommerbeitet

Noen siidaer har valgt å flytte til sommerbeiteområdene for å fôre der. Lettere transport av fôr fra bilvei og mindre fare for sammenblandinger mellom flokkene, er for noen siidaer et bedre alternativ enn å fôre på vinterbeitetområdet. Derfor er det noen steder rein der det vanligvis ikke er rein på denne årstiden.

– Ser du spor i snøen, kan det være rein i området selv om du ikke ser dem. Hvis du oppdager rein i terrenget, unngå å forstyrre unødvendig. Vent til reinen trekker unna selv eller forsøk å gå rundt og utenfor syne. Hvis du ser dyr som lider, meld ifra til lokale reineiere eller Mattilsynet, oppfordrer Fylkesmannen.

Scooterkjøring

Det ber også om at snøscooteførere viser særlig hensyn og begrenser kjøring i områder med rein.

– Flere aktører kjører snøscooter med direktehjemmel i motorferdselloven eller etter dispensasjon, for eksempel Forsvaret, kraftlag og idrettslag. Disse må avklare med berørte reindriftsinteresser hvis det er rein i områdene der de planlegger kjøring. Fylkesmannen kan stenge scooterløyper eller områder for motorferdsel på kort varsel for å ivareta reindriftsinteressene. Eventuelle motorferdselsforbud annonseres på Fylkesmannens nettsider og i lokalavisene. Hold deg oppdatert på hvor løyper/områder er stengt for motorferdsel før du kjører, skriver de.

Lurer du på i hvilke områder reinen oppholder seg, kan du ta kontakt med Kurt Sara på reindriftsavdelinga på telefon 78 48 46 09 eller e-post: fmfikusa@fylkesmannen.no.