Gratis løft for å bli mer klimavennlig

– Alle som blir Klimapartner i Finnmark får gratis klimaregnskap, forteller fylkesråd Karin Eriksen (Sp).  Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune skal bidra til en mer bærekraftig framtid i nord, derfor har de etablert Klimapartnernettverk Finnmark. 3. mars inviteres næringslivet kommuner og akademia til det som skal være et partnerskap for grønn samfunns- og næringsutvikling.

– For kommuner og bedrifter er det gratis å delta i 2020, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

– Alle som blir Klimapartner i Finnmark får gratis klimaregnskap. De får også faglig påfyll om klima og miljø, og mulighet for å styre sin virksomhet på en klimavennlig måte, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen.

Prosjektleder for Klimapartnernettverk Finnmark Kjersti Aronsen beskriver tiltaket som et felles løft for en bærekraftig framtid i nord. For ytterligere informasjon se fylkeskommunens nettsider, tffk.no.