Kommunestyret:

– Dessverre opplever jeg baksiden av elendig ledelse

Politiker og bruker av rehabiliteringstjenestene med ærlig tilbakemelding av tilbudet.

Svein Berg, her som representant i et tidligere kommunestyremøte, er skremt over det han mener er manglende ledelse og koordinering av habiliering- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.  Foto: Jarle MJøen

nyheter

Helsepolitiker for Frp, Svein Berg, var nådeløs i sin beskrivelse av kommunal habilitering og rehabilitering da han gikk på talersolen. Ut fra egne og nær families opplevelser var hans konklusjon at tilbudet ikke ga brukerne den hjelpen de bør kunne påregne.