Vil finne LOSA-løsning, var ikke i samsvar med opplæringsloven

– Fylkeskommunen vil selvsagt gjøre sitt ytterste for å utbedre dette, sier fylkesrådet for utdanning.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), uttaler at han er mest opptatt av å ivareta elever, foresatte og ansatte i denne situasjonen.   Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

Torsdag 20. februar ble Troms og Finnmark fylkeskommune gjennom Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjort kjent med en vurdering fra Utdanningsdirektoratet om at LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) ikke er i samsvar med opplæringsloven. Dette skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Troms og Finnmark fylkeskommune tar vurderinga på alvor, og iverksetter tiltak for å sikre at de elevene som i dag går på LOSA får avsluttet skoleåret med et forsvarlig tilbud.

Må løses

Det settes samtidig i gang et arbeid for å finne gode løsninger for kommende skoleår (20/21), og for den videre satsingen på desentralisert videregående opplæring.

LOSA er et tilbud som gir undervisning via lyd og bilde i elevenes hjemkommuner i stedet for på en ordinær videregående skole, og hvor en lokal veileder er tilstede fysisk i klasserommet sammen med elevene.

Desentralisert skolestruktur

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), sier at det er viktig å legge til rette for en desentralisert skolestruktur i hele Troms og Finnmark.

– Som politisk leder for videregående opplæring i Troms og Finnmark er jeg selvsagt mest opptatt av å ivareta elever, foresatte og ansatte i denne situasjonen. Intensjonen bak LOSA er å sikre at flest mulig får bo hjemme første året av videregående opplæring. LOSA har vært et grep for å gi elever et skoletilbud lokalt, uttaler fylkesrådet.

– Dersom ikke tilbudet har vært i samsvar med opplæringsloven vil fylkeskommunen selvsagt gjøre sitt ytterste for å utbedre dette, sier Rohde.

Forsøksmodell?

Fylkesrådet vil i dialog med Udir søke om å gjøre LOSA til en forsøksmodell for neste skoleår, for å videreutvikle ordninga for yrkesfag i tett dialog med kommuner, bedrifter og sentrale myndigheter, og sikre at tilbudet kan gjennomføres i tråd med lovverket. LOSA for studiespesialisering blir ikke videreført for skoleåret 20/21.

– Vi skal sørge for at utdanningstilbudet både kan dekke det behovet næringsliv og arbeidsliv har for fagkompetanse, og at desentraliserte tilbud kan gjøre at flest mulig kan ta videregående opplæring nært der de har vokst opp og der de skal jobbe i framtida, sier Rohde.