Ber om svar på gratisparkering for sjefer:

Se lista: Disse får parkere gratis ved helsesenteret

Fra talerstolen ble det påstått at «sjefene» ikke har gratis parkering, men nå mener Ap-politiker at framlagt fakta viser noe annet.

Oversikten over hvem som har tilgang på parkeringskort blant ansatte på Alta helsesenter viser at en rekke sjefer har fått slike kort; blant de kommuneoverlege og kommunalleder. Ifølge Kåre Simensen er dette ikke greit så lenge pleiere og ansatte på "gulvet" må betale.  Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Kåre Simensen spørsmål knyttet til likebehandling av kommunalt ansatte i forhold til kommunens ordning med betalingsparkering i Alta sentrum, ble tatt opp fra talerstolen i siste kommunestyremøte. Spørsmålet ble reist da innføringen av betalingsparkering foran rådhuset var sak. Her hevdet Frp-representant Odd Erling Mikalsen at ansatte, også lavtlønte og deltidsarbeidere, måtte ut med tusener i året, mens han og andre politikere som parkerte jevnlig utenfor rådhuset bare kunne sende parkeringsregningen videre til kommunen.