Betalingsparkering ved rådhuset:

– Renholderne må betale, mens vi politikere slipper

Frp-sjef hevder at lavtlønte kunne fått 40.000 kroner i P-utgifter.

Odd Erling Mikalsen sier at de som innfører betalingsparkering utenfor rådhuset, i praksis slipper å betale når de er på møter som folkevalgt.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020 vedtok kommunestyret at det skulle innføres betalingsparkering utenfor rådhuset. Rådmannen har i samarbeid med kommunalteknikk og parkeringsavdelingen startet forberedelsene for å få satt ordningen i drift.