– Er det betalingsparkering for sjefer?

Spørsmålet ble stilt av Ap-representant Kåre Simensen fra talerstolen i kommunestyret.

Ap-representant Kåre Simensen sa fra talerstolen at det har kommet foruroligende meldinger om at de på "gulvet" må betale for parkering, mens administrasjon og sjefer slipper. Dette avviste rådmannen i kommunestyret.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Simensen undring kom fram da han tok ordet i saken om betalingsparkering utenfor rådhuset. Spørsmålet var imidlertid ikke begrunnet med framtidig parkering utenfor kommunehuset, men om likhetsprinsippet ble brukt for sjefer og ansatte med kontorer på Alta sentrum, og kanskje da spesielt Alta Helsesenter/Klinikk Alta.