SVs fylkesårsmøte for Troms og Finnmark:

Hammerfest-delegasjon stemte mot Kløfta-prioritering

Tommy Berg er godt fornøyd med vedtaket om veiprioritering, og ønsker ikke å kommentere at Hammerfest-delegatene stemte mot E45-prioritering.

Alta SV fikk bred støtte for forslaget om å prioritere opp Kløfta-prosjektet i høringen til NTP på SVs årsmøte i Alta. Kun seks stemte mot, noe som inkluderte delegasjonen fra Hammerfest SV. 

nyheter

Transportkorridoren Hammerfest - finskegrensen har hatt topp prioritert hos Finnmark fylkesting, og tidligere hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken (Ap) har påpekt nødvendigheten av å ruste opp transportkorridoren.