Dette skjedde mens du sov

Illustrasjonsfoto.  Foto: Rino Engdal/Vest-Finnmark politidistrikt

nyheter

En gjennomgang av politiloggen tilsier at det har vært en relativt rolig natt i fylket, men dog ikke helt uten hendelser.

I Alta ble en mann tidlig i 30-årene klokken 00:10 pågrepet mistenkt for ruspåvirket kjøring med bil.

– Det ble tatt blodprøve, og vedkommende ble satt i arrest i forbindelse med ytterligere etterforskning, skriver Politiet på Twitter.

I Lakselv gjennomførte UP en kontroll ved gang- og sykkelveien mellom Lakselv skole og Storhallen. Der ble 8 bilførere ilagt forenklet forelegg for kjøring på gang- og sykkelvei.

Senere på kvelden meldte Politiet om en bilulykke i Hammerfest med to involverte biler. Nødetatene ble sendt til stedet og fører samt passasjer i den ene bilen ble tatt med til helse for å sjekke at alt sto bra til med de.

– Èn bil har kjørt på FV 872 på Fuglenes. En annen bil har kommet fra parkeringsplass og kjørt ut på vegen, og i siden på førstnevnte bil, skriver Politiet på Twitter.

I Kirkenes avholdt Politiet en promillekontroll ved Førstevann. Der ble 13 biler kontrollert og alle fikk kjøre videre uten noen reaksjoner fra lovens lange arm.

Også i Båtsfjord ble det gjennomført trafikkontroll. Der ble fem kontrollerte, og èn av bilene ble avskiltet grunnet manglende periodisk kjøretøyskontroll.