Nå får Alta to øre-nese-hals-spesialister

Fra juni 2020 er Solveig Nilsson Fossan på plass som ØNH-spesialist ved Klinikk Alta.

Solveig Nilsson Fossan har takket ja til å gå over i stilling i Klinikk Alta. Hun vil være på plass på Klinikk Alta fra juni.  Foto: Finnmarkssykehuset

nyheter

Altaposten har en rekke ganger i løpet av de siste månedene og året hatt saker som har belyst en situasjon hvor avtalespesialist Anette Schmiz tilnærmet ble presset til å si opp hjemmelen på grunn av et arbeidspress som slet henne ut. Schmiz har gjort en rekke forsøk for å få Finnmarkssykehuset og Helse Nord, som er anvsvarlig for avtalehjemmelen, til å lyse ut flere stillinger i Alta for å ta av arbeidspresset.